ที่มาของ ซี้ซั้ว

posted on 18 Feb 2012 22:17 by pbmath in WONDERS directory Knowledge
ซี้ซั้ว เป็นคำที่ยืมมาจากภาษาจีนแต้จิ๋ว
ในภาษาจีนแต้จิ๋วคำว่า ซี้ซั้ว เป็นคำประสม
มาจากคำว่า สี่ แปลว่า จำนวน ๔ กับคำว่า ซั้ว แปลว่า กระจัดกระจาย

ดังนั้น ซี้ซั้ว จึงมีความหมายตามตัวอักษรว่ากระจัดกระจายออกไปทั้ง ๔ ทิศ
หมายถึง ไม่เจาะจง ไม่ระมัดระวัง ไม่มีเป้าหมายในทิศใดทิศหนึ่ง 
ใช้เปรียบการพูดหรือทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยไม่ยั้งคิด
ไม่พิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ถูกต้องก่อนพูดหรือก่อนทำ
และไม่รับผิดชอบกับคำพูดของตนหรือการกระทำของตน


ในภาษาไทย ซี้ซั้ว มีความหมายว่า มักง่าย, ลวก ๆ เช่น
เวลาไม่สบาย อย่าซื้อยามากินซี้ซั้ว จะทำให้โรคดื้อยา
และยังใช้ในความหมายว่า พูดหรือทำไปอย่างส่ง ๆ โดยไม่คิดหรือไม่รับผิดชอบ
เช่น เวลาเลือกตั้ง ส.ส. จะซี้ซั้วเลือกไม่ได้ ต้องเลือกแต่คนดีและมีคุณธรรมเท่านั้น


ที่มา:บทวิทยุรายการ "รู้ รัก ภาษาไทย" ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.
 
คัดลอกมาจาก ราชบัณฑิตยสถาน

Comment

Comment:

Tweet

ขอบคุณครับ
Black Friday Sigma EX

#5 By Jabsatan on 2013-04-29 14:17

#4 By ชัยนรินทร์ (103.7.57.18|223.205.222.200) on 2013-02-19 11:13

About diabetes - causes (low blood sugar, glucose, insulin levels), Symptoms of diabetes in women, risks, diagnosis, types (type 1, type 2) and Treatment of diabetes , Medicine , diet, exercise, and other lifestyle changes.

#3 By About diabetes (103.7.57.18|59.90.78.175) on 2012-06-12 20:00

มาจากจีน
"เวลาไม่สบาย ลื้ออย่าซื้อยามากินซี้ซั้ว จะทำให้โรคดื้อยา"

นึกถึงภาพอาม่าพูดสำเนียงจีนเลยค่ะbig smile

#1 By llsllAku on 2012-03-18 22:13