ปริญญาบัตร (อ่านว่า ปะ-ริน-ยา-บัด) กับ ประกาศนียบัตร (อ่านว่า ปฺระ-กาด-สะ-นี-ยะ-บัด)
ใช้แตกต่างกัน

ในทางการศึกษา ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับต่าง ๆ จะได้รับเอกสารแสดงการบรรลุความสำเร็จทางการศึกษา
ถ้าเป็นระดับอุดมศึกษา ไม่ว่าจะเป็นปริญญาตรี ปริญญาโท หรือปริญญาเอก
เรียกเอกสารนั้นว่า
ปริญญาบัตร
ถ้าเป็นระดับประโยคประถมศึกษา มัธยมศึกษา สายวิชาชีพ
หรือหลักสูตรอื่นที่เนื้อหาวิชามีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรับรอง
เช่น ช่างไฟฟ้า ช่างเชื่อม ช่างเสริมสวย
เรียกเอกสารนั้นว่า
ประกาศนียบัตร (อ่านว่า ปฺระ-กาด-สะ-นี-ยะ-บัด)

การศึกษาเหนือระดับปริญญาตรีแต่ต่ำกว่าปริญญาโท
เรียกว่า ประกาศนียบัตรบัณฑิต (อ่านว่า ปฺระ-กาด-สะ-นี-ยะ-บัด-บัน-ดิด)
เช่น ประกาศนียบัตรบัณฑิตด้านการแปล

ที่มา :  บทวิทยุรายการ "รู้ รัก ภาษาไทย"  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.

Comment

Comment:

Tweet

ประกาศนียบัตรสามารถเข้าพิธีรับปริญญาได้ใหม

#4 By vi (171.100.250.199) on 2013-10-27 13:41

ตอนนี้มีปริญญาบัตร กับประกาศนียบัตรบัณฑิต แล้ว

#3 By FanG (118.173.39.226) on 2009-08-29 22:21

มาพร้อมองค์ความรู้ดีๆอีกแล้วนะจ๊ะ วันหลังสอนคณิตศาสตร์ด้วยซิคะ

#2 By Pat's Song on 2009-04-16 21:43

สิ่งที่เหมือนกันคือ ใช้ติดฝาบ้านอย่างเดียวopen-mounthed smile

#1 By Ruchesmowse on 2009-04-16 12:06