108.ธูปกี่ดอกบอกอะไร

posted on 15 Feb 2009 17:44 by pbmath in TIPS

ธูปกี่ดอก บอกอะไร

ธูป 1 ดอก
ไหว้ศพ เจ้าที่ วิญญาณธรรมดาที่ไม่ได้ขึ้นชั้นเทพ

ธูป 2 ดอก
ใช้บูชาเจ้าที่

ธูป 3 ดอก
ใช้บูชาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

ธูป 5 ดอก
ใช้บูชาพระรัตนตรัย บูชาราชการที่ 5 ธาตุทั้งห้า หรือทิศทั้งห้า พระภูมิ

ธูป 7 ดอก
ไหว้พระพรหม บูชาพระอาทิตย์ ถือคติคุ้มครองทั้ง 7 วันในสัปดาห์

ธูป 8 ดอก
บูชาเทพเจ้าของชาวฮินดู

ธูป 9 ดอก
บูชาแก้ว 9 ประการ พระพุทธคุณทั้งเก้า และพระเทพารักษ์

ธูป 10 ดอก
ใช้บูชาเจ้าที่ตามความเชื่อของชาวจีนบางกลุ่ม

ธูป 12 ดอก
บูชาเจ้าแม่กวนอิม บูชาพระคุณของแม่

ธูป 16 ดอก
บูชาเทพชั้นครู หรือ พิธีกลางแจ้งที่มีการอัญเชิญเทวดา ที่สำคัญ หมายถึงสวรรค์ 16 ชั้น

ธูป 19 ดอก
บูชาเทวดาทั้ง 10 ทิศ

ธูป 21 ดอก
บูชาพระคุณของพ่อ

ธูป 32 ดอก
ใช้สวดชุมนุมเทวดาทั้ง 4 ทิศ

ที่มา www.click2member.com

Comment

Comment:

Tweet

ธูป 3 ดอก
ใช้บูชาคุณของพระพุทธเจ้า พระคุณอันยิ่งใหญ่นั้น
มี ๓ ประการ คือ

๑. พระปัญญาธิคุณ
๒. พระบริสุทธิคุณ
๓. พระมหากรุณาธิคุณ

#4 By kapom (203.155.45.125) on 2011-03-23 21:01

วันก่อนไปวัดเล่งเน้ยยี่ เมาควันธูปเลย

#2 By Paa orKant on 2009-02-17 12:00

ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองแถวบ้าน จุดธูป 11 ดอก
เวลาปักกระถางหลายๆ ใบ มันจะลงตัวพอดีbig smile

#1 By รัตนาดิศร on 2009-02-17 11:55