ตามเทพนิยายของกรีกและโรมันกล่าวถึงคิวปิดว่า
เป็นบุตรชายของมาร์(Mars)เทพเจ้าแห่งสงคราม  
และวีนัส (Venus)เทพเจ้าแห่งความรักและความงาม

วีนัสเกิดความริษยาความงามของนางไซกี  (Psyche) ธิดาของกษัตริย์องค์หนึ่ง
ซึ่งกำลังอยู่ในวัยแรกรุ่นและมีรูปโฉมงดงามจึงส่ง คิวปิดบุตรชายไปหานางไซกี
เพื่อบันดาลให้นางเกิดความรักในบุรุษ  แต่คิวปิดกลับไปหลงเสน่ห์นางไซกีเสียเอง  
จึงลอบพานางไปไว้ยังวังของตน  คิวปิดไปหานางเฉพาะเวลากลางคืน  
และขอร้องอย่าให้นางสอดรู้สอดเห็นว่าตนคือใคร  แต่บรรดาพี่สาวของนางไซกีเกิดความริษยา  
จึงยุให้นางแอบจุดตะเกียงส่องดูขณะที่คิวปิดนอนหลับ เพื่อจะได้ทราบว่าชู้รักของนางคือใคร
นางไซกีก็ทำตาม และด้วยความตื่นเต้นยินดีที่เห็นว่าชู้รักเป็นชายหนุ่มรูปงาม
นางทำน้ำมันตะเกียงหกลงที่ไหล่ของคิวปิด คิวปิคจึงตื่นขึ้นและต่อว่า แล้วทอดทิ้งนางไป  
นางไชกีจึงออกติดตามค้นหาคิวปิดเทพเจ้ารูปงามองค์นั้นตามโบสถ์หลายแห่ง

ณ โบสถ์ของวีนัส นางไซกีถูกกลั่นแกล้งให้กระทำสิ่งที่ลำบากยากเย็นหลายอย่าง
และสุดท้ายถูกแกล้งใช้ให้ไปนำบบรรจุเครื่องปรุงแต่งความงามจากโลกเบื้องล่างมาให้  
นางไซกีก็ได้บมาด้วยความลำบาก  ด้วยความอยากรู้อยากเห็นนางได้เปิดบออกดู
กลิ่นอันรุนแรงที่พลุ่งจากบทำให้นางสิ้นสติไป  คิวปิดได้ตามไปช่วยแก้ไขไว้ได้ทันท่วงที  
เทพเจ้ายูปีเตอร์จึงได้ช่วยบันดาลให้นางไซกีเป็นอมตะและได้อภิเษกกับคิวปิด

ชาวโรมันมักทำรูปปั้นคิวปิดเป็นรูปเด็กชายเล็ก ๆ เปลือยและมีปีก ใบหน้ายิ้มและมีลักยิ้ม  
ท่าทางเป็นเด็กซน  มือถือคันธนูและมีกระบอกใส่ลูกธนูอยู่ใกล้ตัว
เชื่อกันว่าธนูของคิวปิดที่ยิงไปต้องดวงใจของมนุษย์ทำให้เกิดความรัก
ชาวกรีกเรียกคิวปิดว่า อีรอส  (Eros) และนับถือว่าเป็นเทพเจ้าแห่งความรักและมิตรภาพ

ที่มา ๑๐๘ ซองคำถาม
รูปภาพ wikipedia 

Comment

Comment:

Tweet

ขอบคุณcup

#3 By nana (202.149.25.241) on 2009-08-28 18:55

ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับconfused smile

#2 By lekprapan on 2009-02-12 12:48

big smile

#1 By kea on 2009-02-11 21:55