เป็นสีอื่นไม่ได้หรอก ต้องเป็นสีกานั่นแหละ เพราะคำนี้ตัดมาจากคำว่า อุบาสิกา ซึ่งเป็นคำที่บรรพชิตเรียกคฤหัสถ์ผู้หญิงที่นับถือพระพุทธศาสนาอย่างมั่นคง คำ อุบาสิกา คงจะยาวเรียกไม่สะดวกปาก จึงถูกตัดเหลือเพียง สิกา แล้วกลายเป็น สีกา ในที่สุด

เมื่อมีอุบาสิกาแล้วก็ต้องมีอุบาสก ซึ่งหมายถึง ชายผู้แสดงตนเป็นคนนับถือพระพุทธศาสนา เรียกอย่างสั้นว่า ประสก

อุบาสิกาจึงคู่กับอุบาสก และสีกาก็คู่กับประสก
 
ที่มา 108 ซองคำถาม 

Comment

Comment:

Tweet

It is useful because it was very helpful to me about things is much appreciated.

#1 By Manchester Escort Agency (122.161.194.94) on 2012-01-17 19:13