วัฒนธรรมตะวันตก แหวนแต่งงานหรือแหวนหมั้นจะสวมอยู่ในนิ้วนางข้างซ้าย
แหวนนี้เป็นสัญลักษณ์แสดงถึงความซื่อสัตย์ต่อกัน
วัฒนธรรมมอบแหวนแต่งงานแม้จะเป็นของชาวตะวันตก
แต่ก็ได้รับความนิยมไปทั่วโลก ไม่เว้นแม้แต่ในประเทศเราเองอย่างที่เห็นๆ กันอยู่

ที่มาของการเลือกให้นิ้วนางข้างซ้ายเป็นนิ้วสำหรับแหวนแต่งงานเกิดขึ้นเพราะ
คนสมัยโบราณเชื่อว่านิ้วนางข้างซ้ายนั้นเป็นที่ตั้งของเส้นเลือดแห่งความรัก

ทั้งนี้ ก่อนที่วิทยาศาสตร์จะทำให้มนุษย์ทราบระบบการทำงานของระบบไหลเวียนโลหิต
คนโบราณเชื่อว่าเส้นเลือดบนนิ้วนางเชื่อมต่อไปยังหัวใจ
อันเป็นสัญลักษณ์ของความรัก โดยความความเชื่อดังกล่าว
มีการอ้างว่าเป็นความเชื่อที่เกิดขึ้นในอาณาจักรกรีกโบราณเมื่อประมาณ 3 ปีก่อนคริสตกาล

ด้วยการเชื่อมโยงระหว่างมือและหัวใจ จึงมีการตั้งชื่อเส้นเลือดดังกล่าวว่า vena amori
อันเป็นภาษาละตินซึ่งมีหมายความว่า "เส้นเลือดแห่งความรัก" (vein of love)

ตามความเชื่อดังกล่าว ผู้คนจึงยอมรับให้สวมแหวนแต่งงานบนนิ้วนางข้างซ้าย
และการสวมแหวนแต่งงานในนิ้วนางข้างซ้ายนี้เองเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกว่า
คู่แต่งงานได้ประกาศมอบความรักนิรันดรให้แก่กันและกัน
จนกลายเป็นประเพณีปฏิบัติกันมาในยุโรปจนถึงทุกวันนี้

ในสมัยกลางในยุโรป พิธีแต่งงานของชาวคริสต์จะมีการสวมแหวนแต่งงานเรียงกันมา
ตั้งแต่ นิ้วชี้ นิ้วกลางและนิ้วนางของมือข้างซ้าย
เพื่อแสดงถึงหลักตรีเอกานุภาพของศาสนา อันได้แก่ พระบิดา พระบุตร และพระจิต
ก่อนที่ในเวลาต่อมาคู่สมรสจะสวมเพียงนิ้วนางข้างซ้ายเพียงนิ้วเดียว

ในประเทศตะวันตกส่วนใหญ่ แหวนแต่งงานจะสวมบนนิ้วนางข้างซ้าย
อย่างไรก็ตาม ในบางประเทศ เช่น เยอรมนี และชิลี
แหวนแต่งงานจะถูกใช้สวมบนนิ้วนางข้างขวาแทน

ชาวคริสต์นิกายออทอดอกซ์ พวกยุโรปตะวันออกและชาวยิว
มีธรรมเนียมการสวมแหวนแต่งงานข้างขวาเช่นกัน
ขณะที่ในเนเธอร์แลนด์ และกลุ่มชาวคริสต์นิกายคาทอลิก
จะสวมแหวนแห่งความรักนี้บนนิ้วนางข้างซ้าย

ที่มา 108 ซองคำถาม 

Comment

Comment:

Tweet

#8 By (113.53.16.91|113.53.16.91) on 2015-08-03 18:51

#7 By (113.53.16.91|113.53.16.91) on 2015-08-03 18:51

#6 By (113.53.16.91|113.53.16.91) on 2015-08-03 18:51

#4 By (27.55.140.229|27.55.140.229) on 2015-05-31 19:53

#5 By (27.55.140.229|27.55.140.229) on 2015-05-31 19:53

ดีน่ะที่บอก ขอบใจ น่ะ

#3 By แบงค์ (182.53.182.187) on 2011-05-18 19:44

พึงรู้นะคะเนี่ยว่ามีการสวมแหวนข้างขวาด้วย embarrassed

#1 By llsllAku on 2009-07-23 18:42