คำว่า จุฬาลงกรณ์ มาจากคำว่า จูฬ กับ อลงกรณ

จูฬ หรือ จูฬา หมายถึง มุ่นมวยผมหรือจุก อลงกรณ หมายถึงเครื่องประดับ
จุฬาลงกรณ์ จึงแปลว่า เครื่องประดับจุก หรือ เครื่องรัดจุก
ที่เรียกกันในภาษาไทยว่า เกี้ยว หรือ ถ้ามียอดแหลมขึ้นไปก็เรียกว่า เกี้ยวยอด

คำว่า จุฬาลงกรณ์ นี้ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานเป็นพระนามของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์ใหญ่ เมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาสถานการศึกษาวิทยาการชั้นสูง ซึ่งเรียกกันต่อมาในภายหลังว่า มหาวิทยาลัย นั้น ได้พระราชทานนามว่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความหมายว่า
มหาวิทยาลัยของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระนามว่า จุฬาลงกรณ์

ตามหลักการเขียนคำสมาสนั้น ไม่ควรมีไม้ทัณฑฆาตตรงตัว ณ แต่เนื่องด้วยเมื่อมีประกาศสถาปนานั้น เขียนมีไม้ทัณฑฆาตกำกับอยู่ จึงให้ถือประกาศนั้นเป็นหลัก เขียนเป็น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าใจว่า ตั้งพระราชหฤทัย จะให้อ่านว่า จุ ฬา ลง กอน มหาวิทยาลัย เพื่อให้อ่านออกเสียงได้สละสลวย

สรุปแล้ว ที่ใช้ชื่อว่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไม่ใช้ชื่อว่า มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
ก็เพราะเป็นนามพระราชทาน
 
ที่มา 108 ซองคำถาม

Comment

Comment:

Tweet

http://www.reurnthai.com/index.php?topic=2019.0;wap2

#2 By wannaphob (180.222.150.17) on 2011-03-31 16:37

เพิ่งจะรู้เหมือนกันนะเนี่ย

ขอบคุณที่ชี้แนะครับผม

#1 By PupaeHERO on 2009-01-30 20:21