อาจารย์ล้อม  เพ็งแก้ว  เขียนถึงที่มาของสำนวนนี้ไว้ในหนังสือ “หน้ากระดานเรียง (๑)”  
พิมพ์โดยโครงการจัดพิมพ์คบไฟ  ไว้ดังนี้

“เรียบร้อยโรงเรียนจีน” นั้น เป็นสำนวนที่มีอายุประมาณเสี้ยวศตวรรษ  
คือเกิดขึ้นในสมัยที่มี กองโรงเรียนราษฎร์
อันเป็นส่วนราชการในกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  
ส่วนราชการนี้มีหน้าที่ดูแลและควบคุมสถานศึกษาทั้งปวงที่เป็นของเอกชน
บัดนี้ได้ขยายขึ้นเป็นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  
มีฐานะเท่ากรม  มีเลขาธิการเป็นผู้บังคับบัญชา

เหตุที่เกิดสำนวนนี้ขึ้น ก็เพราะกองโรงเรียนราษฎร์มีเจ้าหน้าที่ตรวจโรงเรียน  
ดูแลเกี่ยวกับการเรียนการสอน  อาคารสถานที่
รวมไปถึงการจัดสวัสดิการให้แก่ครูและนักเรียน
ให้เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนด  
 
ผลการตรวจโรงเรียนที่เจ้าหน้าที่ของกองโรงเรียนราษฎร์รายงานนั้น
เป็นเอกสารข้อมูลที่มีผลต่อโรงเรียนราษฎร์เป็นอย่างยิ่ง
คืออาจได้งบประมาณช่วยเหลือเพิ่ม หรือ ลด หรือ งด  ไปเลยก็ได้
บางทีก็อาจถึงสั่งปิดโรงเรียนเอาเลยทีเดียว  
เจ้าหน้าที่ตรวจโรงเรียนจึงเป็นที่เกรงอกเกรงใจ
และเจ้าของโรงเรียนจำเป็นต้องเอาใจใส่  
ต้อนรับขับสู้เป็นพิเศษทุกครั้งที่มีการไปตรวจโรงเรียน

แน่นอน เจ้าของโรงเรียนที่เป็นคนจีนย่อมถนัดในเรื่องเช่นนี้ยิ่งกว่าเจ้าของที่เป็นคนไทย  
และเป็นที่รู้จักในบรรดาเจ้าหน้าที่ว่า  ใครได้ไปตรวจโรงเรียนจีน  
คนนั้นย่อมเป็นคนของหัวหน้ากอง
หรือไม่ก็เป็นที่ชอบพอเป็นพิเศษของผู้บังคับบัญชาระดับสูงขึ้นไป  
ผลการตรวจก็จะต้องออกมาว่าเรียบร้อยทุกครั้งไป

สำนวน  “เรียบร้อยโรงเรียนจีน”  จึงเกิดขึ้นแรก ๆ  ก็ใช้กันเฉพาะในกองโรงเรียนราษฎร์  
แต่ต่อมาก็ได้ขยายวงออกไปเรื่อย ๆ  ผู้ที่ใช้รู้ที่มาบ้าง  ไม่รู้บ้าง
จึงเป็นเหตุให้สำนวนนี้แตกลูกออกไปต่าง ๆ    
 
ที่มา ๑๐๘ ซองคำถาม 

Comment

Comment:

Tweet

อ้อ จัดการเรียบร้อยแล้ว

#3 By peewa 丕娃 on 2009-01-31 14:52

อือม์... เดี๋ยวเอาไปเล่าต่อในวงเหล้า

#2 By wine under locker on 2009-01-26 20:33

อย่างนี้นี่เองconfused smile

#1 By ไอ้ไทม์ on 2009-01-26 20:26