ความแตกต่างระหว่างประเทศด้อยพัฒนา กับประเทศที่พัฒนาสูงสุดแล้ว ไม่ได้อยู่ที่ความเก่าแก่ของอารยธรรมของประเทศนั้น ๆ

สามารถดูได้จากประเทศอย่างอินเดีย อียิปต์ซึ่งมีอารยธรรม มานานกว่า 2000 ปีแต่ก็ยังยากจนในขณะเดียวกัน แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ที่เคยเป็นประเทศเล็ก ๆ ไม่มีศักยภาพเมื่อ 150 ปีที่แล้ว แต่วันนี้กลับพัฒนาจนกลายเป็นประเทศพัฒนาร่ำรวยได้

และความแตกต่างระหว่างประเทศเจริญแล้วที่ร่ำรวย กับประเทศด้อยพัฒนาที่ยากจน ก็ดูเหมือนไม่ได้อยู่ที่ทรัพยากรของประเทศอีกนั่นแหละ

ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีพื้นที่ทำกินน้อยมาก 80% ของพื้นที่เป็นภูเขา ไม่เหมาะในการทำเกษตรกรรม แต่ญี่ปุ่นกลับเป็นประเทศที่ส่งออกสินค้าการเกษตรที่สำคัญของโลกและยังเป็นเหมือนโรงงาานกลางที่รับเอาวัตถุดิบจากที่ต่าง ๆ ของโลกมาผันเป็นสินค้าส่งออกกลับไปทั่วโลก

อีกตัวอย่างคือสวิสเซอร์แลนด์ ที่ไม่ได้มีการทำไร่โกโก้เลย แต่กลับเป็นประเทศที่ขึ้นด้านการทำชอคโกแลตของโลก ทั้ง ๆ ที่พื้นที่ ที่ทำการเกษตรมีอยู่เล็กมาก ๆ และอากาศหนาวจัดจนทำการเกษตรได้เพียง 4 เดือน ใน 1 ปี และสวิสเซอร์แลนด์ยังนำเอาความมีระบบระเบียบของคนและบ้านเมืองมาใช้ประโยชน์ จนได้รับการยอมรับให้เป็น ธนาคารของโลก

นักบริหารจากประเทศที่เจริญแล้วยืนยันกับคู่ค้าของเขาในประเทศที่ด้อยพัฒนาว่า ไม่เห็นมีความแตกต่างด้านสติปัญญาของแรงงานเลย

สีผิวและเผ่าพันธุ์ก็ไม่ใช่เหตุผลอีกนั่นแหละ เพราะเมื่อแรงงานที่เคยขี้เกียจในประเทศของตนย้ายไปอยู่และหากินในประเทศที่เจริญแล้วกลับกลายเป็นแรงงานที่ขยันด้วยซ้ำไป

แล้วอะไรทำให้แตกต่าง?????

 

 

 

 

 

 

สิ่งที่แตกต่างคือ ทัศนคติ ที่ฝังรากลึกมานานปีผ่านระบบการศึกษา และการอบรมปลูกฝัง

จากการวิเคราะห์พฤติกรรมของคนในประเทศพัฒนาแล้ว พบว่าคนส่วนใหญ่ดำเนินชีวิตอยู่บนหลักปรัชญาเหล่านี้

  1. ใช้จริยธรรมนำทางชีวิต (Ethics as the basic principle)
  2. ความซื่อสัตย์ (Integrity)
  3. ความรับผิดชอบในบทบาท หน้าที่ (Responsibility)
  4. การเคารพต่อกฏระเบียบ (Respect to the law and rules)
  5. การเคารพต่อสิทธิของผู้อื่น (Respect to the right of other citizens)
  6. ความรักในงาน (Work Loving)
  7. ความสนใจในการอดออมและลงทุน (Strive for saving and investment)
  8. แรงผลักดันสูง สู่ความเป็นที่หนึ่ง (Will of Super action)
  9. การตรงต่อเวลา (Punctuality)

ในประเทศด้อยพัฒนา มีคนเพียงจำนวนน้อยที่ใช้หลักปรัชญาเหล่านี้ในการดำเนินชีวิต

ประเทศเรายังไม่เป็นประเทศพัฒนา ไม่ใช่เพราะเราขาดทรัพยากร หรือมีภัยธรรมชาติเป็นปัญหาต่เรายังไม่พัฒนาไปได้ดีกว่านี้ เพราะเราขาดทัศนคติและแรงผลักดันที่สอดคล้องไปตามหลักปรัชญาการดำเนินชีวิตที่กล่าวมาแล้ว

ถ้าคุณรักประเทศไทย และอยากเห็นประเทศของเราเปลี่ยนเป็นประเทศพัฒนาเต็มขั้น เริ่มที่ตัวคุณเอง พัฒนาสังคมใกล้ตัวคุณ ในบ้าน ที่ทำงาน และอย่าลืมช่วยกันส่งข้อความนี้ต่อให้คนรอบข้างคุณให้มากที่สุด

หวังว่าจะได้เป็นส่วนช่วยผลักดันให้คนไทยลุกขึ้นคิด วิเคราะห์พฤติกรรมการใช้ชีวิตของเราเพื่อนำประเทศไทยไปสู่ การแก้ไข ปรับเปลี่ยน และพัฒนาเต็มขั้น

ที่มา:fwd mail

ไฟล์ใน fwd mail ที่ผู้เขียนได้รับนั้นเป็น powerpoint ถ้าสนใจ ส่งเมลล์มาทาง ems. ก็ได้ครับ

หวังว่าคงมีประโยชน์กับทุกคนบ้างนะครับ ช่วยกันพัฒนาประเทศไทยร่วมกันครับ

Comment

Comment:

Tweet

เห็นด้วยทุกข้อเลยค่ะ

#1 By เจนเนสซ่า on 2009-01-19 15:02